اعضای انجمن

جستجو
متن درباره انجمن 2
توسعه تجارت ایده پردازان سپنتا ایساتیس
 • نام شرکت
  توسعه تجارت ایده پردازان سپنتا ایساتیس
 • تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

 • مشاهده
شرکت حساب رایان پارس
 • نام شرکت
  شرکت حساب رایان پارس
 • انجام خدمات رایانه ای طراحی نرم افزار و نصب شبکه های کامپیوتری

 • مشاهده
شرکت گروه فناوری پرند
 • نام شرکت
  شرکت گروه فناوری پرند
 • انجام فعالیتهای طراحی و پیاده سازی نرم افزار و سیستمهای کامپیوتری

 • مشاهده
توسعه یکپارچه تراکنش کارور
 • نام شرکت
  توسعه یکپارچه تراکنش کارور
 • تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

 • مشاهده
مرکز فابا
 • نام شرکت
  مرکز فابا
 • بانکداری دیجیتال

 • مشاهده
شرکت پندار کوشک ایمن
 • نام شرکت
  شرکت پندار کوشک ایمن
 • نرم افزار

 • مشاهده
شرکت ره آورد سامانه های امن
 • نام شرکت
  شرکت ره آورد سامانه های امن
 • نرم افزار

 • مشاهده
داده کاوان پیشرو
 • نام شرکت
  داده کاوان پیشرو
 • طراحی و تولید، مدیریت، فروش، پشتیبانی و مشاور نرم افزار

 • مشاهده
شرکت امین سیستم آرمان
 • نام شرکت
  شرکت امین سیستم آرمان
 • نرم افزار

 • مشاهده