اعضای انجمن

جستجو
متن درباره انجمن 2
توسعه تجارت ایده پردازان سپنتا ایساتیس
 • نام شرکت
  توسعه تجارت ایده پردازان سپنتا ایساتیس
 • تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و ....

 • مشاهده
حساب رایان پارس
 • نام شرکت
  حساب رایان پارس
 • انجام خدمات رایانه ای طراحی نرم افزار- نصب شبکه های کامپیوتری

 • مشاهده
کروه فناوری پرند
 • نام شرکت
  کروه فناوری پرند
 • انجام فعالیتهای طراحی- پیاده سازی نرم افزار و سیستمهای کامپیوتری

 • مشاهده
توسعه یکپارچه تراکنش کارور
 • نام شرکت
  توسعه یکپارچه تراکنش کارور
 • تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و ....

 • مشاهده
مرکز فابا
 • نام شرکت
  مرکز فابا
 • بانکداری دیجیتال

 • مشاهده
پندار کوشک ایمن
 • نام شرکت
  پندار کوشک ایمن
 • نرم افزار

 • مشاهده
ره آورد سامانه های امن
 • نام شرکت
  ره آورد سامانه های امن
 • نرم افزار

 • مشاهده
داده کاوان پیشرو
 • نام شرکت
  داده کاوان پیشرو
 • طراحی و تولید ،مدیریت ، فروش ،پشتیبانی و مشاور نرم افزار

 • مشاهده