اعضای انجمن

جستجو
متن درباره انجمن 2
شرکت سقف بام شهر
 • نام شرکت
  شرکت سقف بام شهر
 • نرم افزار

 • مشاهده
شرکت ایمن راه سازه داتیس
 • نام شرکت
  شرکت ایمن راه سازه داتیس
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • مشاهده
شرکت سبا پردازش
 • نام شرکت
  شرکت سبا پردازش
 • واردات و صادرات رایانه اعم از سخت افزار و نرم افزار و ایجاد شبکه های رایانه ای

 • مشاهده
شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
 • نام شرکت
  شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
 • تحلیل، طراحی، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی بسته های نرم افزاری

 • مشاهده
شرکت راهبران شماران سیستم
 • نام شرکت
  شرکت راهبران شماران سیستم
 • پشتیبانی نرم افزارهای مالی و صنعتی

 • مشاهده
شرکت دیده بان ایما تدبیر
 • نام شرکت
  شرکت دیده بان ایما تدبیر
 • نرم افزار

 • مشاهده
شرکت سابین تجارت آریا
 • نام شرکت
  شرکت سابین تجارت آریا
 • نرم افزار

 • مشاهده
شرکت کیمیا پردازان دایا
 • نام شرکت
  شرکت کیمیا پردازان دایا
 • طراحی، تولید و نگهداری نرم افزارهای سفارش مشتری

 • مشاهده
شرکت فن آوری ارتباطات همگرا رایانه
 • نام شرکت
  شرکت فن آوری ارتباطات همگرا رایانه
 • طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری وبسته های نرم افزاری و واردات وپشتیبانی نرم افزار های رایانه ای

 • مشاهده