اعضای انجمن

جستجو
متن درباره انجمن 2
سقف بام شهر
 • نام شرکت
  سقف بام شهر
 • نرم افزار

 • مشاهده
ایمن راه سازه داتیس
 • نام شرکت
  ایمن راه سازه داتیس
 • نرم افزار

 • مشاهده
سبا پردازش
 • نام شرکت
  سبا پردازش
 • واردات و صادرات رایانه اعم از سخت افزار و نرم افزار و ایجاد شبکه های رایانه ای

 • مشاهده
توسعه یکپارچه ایلیا
 • نام شرکت
  توسعه یکپارچه ایلیا
 • تحلیل ، طراحی ،تولید،استقرار ، راه اندازی و پشتیبانی بسته های نرم افزاری

 • مشاهده
راهبران شماران سیستم
 • نام شرکت
  راهبران شماران سیستم
 • پشتیبانی نرم افزارهای مالی و صنعتی

 • مشاهده
دیده بان ایما تدبیر
 • نام شرکت
  دیده بان ایما تدبیر
 • نرم افزار

 • مشاهده
سابین تجارت آریا
 • نام شرکت
  سابین تجارت آریا
 • نرم افزار

 • مشاهده
کیمیا پردازان دایا
 • نام شرکت
  کیمیا پردازان دایا
 • طراحی، تولید،و نگهداری نرم افزارهای سفار ش مشتری غیر فرهنگی غیر هنری

 • مشاهده
فن آوری ارتباطات همگرا رایانه
 • نام شرکت
  فن آوری ارتباطات همگرا رایانه
 • طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری وبسته های نرم افزاری و واردات وپشتیبانی نرم افزار های رایانه ای

 • مشاهده