رویدادها

چالش های استقرار نرم افزار ERP رویداد
 • ۱۲
 • بهمن
 • ۱۴۰۰

چالش های استقرار نرم افزار ERP

زمان
۱۲ بهمن - ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان
https://ieee.org.ir/erp
نقش مشاور حرفه ای در کاهش چالش های استقرار ERP رویداد
 • ۰۵
 • بهمن
 • ۱۴۰۰

نقش مشاور حرفه ای در کاهش چالش های استقرار ERP

زمان
۰۵ بهمن - ساعت ۱۹ الی ۲۰
مکان
اینستاگرام انجمن آشنا
برگزاري سلسله لايو هايي براي بررسي موضوعات متواتر و مهم در حوزه نرم افزارهاي برنامه ريزي سازماني رویداد
 • ۰۴
 • خرداد
 • ۱۴۰۰
همایش شناسایی و کاهش ریسک های اقتصادی با ERP رویداد
 • ۲۴
 • دی
 • ۱۳۹۸

همایش شناسایی و کاهش ریسک های اقتصادی با ERP

زمان
۲۴ دی - ساعت ۱۴ الی ۱۷
مکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت
میزگرد رابطه بانکداری دیجیتال و امنی چنل رویداد
 • ۳۰
 • تیر
 • ۱۳۹۸

میزگرد رابطه بانکداری دیجیتال و امنی چنل

زمان
۳۰ تیر - ساعت ۲۲ الی ۲۲
مکان
مرکز فابا